Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Πάνω από 18.000 ευρώ για την αναβάθμιση στο site του ΥΠΕΚΑ

Το ποσό των 18.450 ευρώ θα κοστίσει η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπουργείου Περιβάλλοντος. Το υπουργείο αν και έχει υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ανέθεσε τη μελέτη σε ανεξάρτητο γραφείο και στο κόστος περιλαμβάνεται η εκμάθηση των στελεχών του υπουργείου ώστε να γνωρίζουν τον χειρισμό των Social Media.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το υπουργείο Περιβάλλοντος έκρινε σκόπιμο να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την αξιολόγηση της διαδικτυακής παρουσίας και την ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας σε όλα τα γνωστά διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας.

Επίσης το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει εκ της συστάσεως του συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις πολιτικές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, καθώς σειρά πολιτικών που προωθούνται από το Υπουργείο όπως προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων, προώθηση ανακύκλωσης, εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. είναι αδύνατο να επιτύχουν χωρίς την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: