Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Γεωλογικά φαινόμενα στο Θεσσαλικό κάμπο

Σοβαρά γεωλογικά φαινόμενα εξαιτίας της υπεράντλησης των υδάτων συμβαίνουν γύρω από τη λίμνη Κάρλα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαπίστωσαν ότι σε 12 περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο σημειώνονται έντονες καθιζήσεις και γεωλογικές μεταβολές.

Σοβαρές καθιζήσεις παρατηρούνται σε χωριά νότια της Λάρισας, στον Πλατύκαμπο, στο Αρμένιο και στο Κιλελέρ έως και τα χωριά Ριζόμυλος και Στεφανοβίκειο του νομού Μαγνησίας.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι καθιζήσεις είναι 8 με 10 εκατοστά το χρόνο και οφείλονται στην πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα εξαιτίας της υπεράνλτησης των υδάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: