Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι μας.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Μην ξεχνάμε ότι από τον Ιούνιο του 2010 υπάρχει το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.

Στα υφιστάμενα κτίρια θα γίνονται ενεργειακές επιθεωρήσεις όταν νοικιάζονται ή πωλούνται. Με τις επιθεωρήσεις αυτές τα κτίρια θα κατατάσσονται σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, με τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει τώρα για τις ηλεκτρικές συσκευές.
Στα νέα κτίρια, όσα δηλαδή θα κατασκευαστούν με οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν με το νέο καθεστώς, οι επιθεωρήσεις θα γίνονται ανά δεκαετία και ανά τετραετία για λέβητες, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού.
Επιπλέον, για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα απαιτείται πλέον μελέτη ενεργειακής απόδοσης, αντί για μελέτη θερμομόνωσης.
Ενεργειακές επιθεωρήσεις θα γίνονται επίσης σε υφιστάμενα κτίρια άνω των 1000 τετραγωνικών όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση.
Οι επενδύσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αποσβεννύονται σε διάστημα 5 – 8 ετών μετά την πάροδο του οποίου ο χρήστης του κτιρίου έχει καθαρό όφελος από τη μείωση των λογαριασμών θέρμανσης – ψύξης.

Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας.http://exoikonomisi.ypeka.gr/Portals/1/exikonomisi_app/exoikonomisi.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: