Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Κοπή δέντρων στην περιοχή Γεράνια στη Νέα Σμύρνη

Λαμβάνουμε πολλές αναφορές για κοπή δέντρων στη Νέα Σμύρνη στην περιοχή Γεράνια.

H αυθαίρετη κοπή δέντρων, είναι ένα ‘σπορ’ στο οποίο δυστυχώς επιδίδονται πολίτες και πολιτεία.
Από την αντιδημαρχία Πρασίνου στο δήμο Νέας Σμύρνης μας ειδοποίησαν ότι δεν γίνεται κοπή δέντρων αλλά κλάδεμα δέντρων για φροντίδα και συντήρηση.

Το δικαίωμα του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον (και οτιδήποτε μπορεί να το επηρεάσει πχ. ένα έργο) και τις οποίες μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, θεσπίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κ.Υ.Α. 11764/653/17.3.2006 – ΦΕΚ Β΄ 327 (η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία).

Αυτό σημαίνει οτι, όταν απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες, επικαλούμαστε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: