Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Παιδικό θέατρο με θέμα το περιβάλλον

ένα παιχνιδι ρόλων για την καταστροφή του περιβάλλοντοςThis is a featured page


oδηγίες για την διδασκαλία

Μοιράζουμε το σενάριο στα παιδιά και αφού κατανοήσουν το νόημά του, περνάμε στην ανάθεση των ρόλων με τέ
τοιο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ενεργό ρόλο στη θεατρική παράσταση. Το έργο εκτυλίσσεται σ’ ένα όμορφο υγροβιότοπο, ο οποίος όμως καταστρέφεται από τις αλόγιστες ενέργειες ενέργειες του ανθρώπου. Αφού βάλουμε τα παιδιά στο συγκεκριμένο κλίμα, μπορούμε να τα προτρέψουμε να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο σκηνικό και τις αντίστοιχες στολές με απλά καθημερινά υλικά. Πρέπει να τονιστεί πως η παράσταση μπορεί και προτείνεται να απευθυνθεί σε γονείς και παιδιά και άλλων τάξεων του σχολείου. Στη συνέχεια, μετά την εκτέλεση της παράστασης μπορούμε να δώσουμε το εφαλτήριο, με ανάλογες ερωτήσεις, για μια γενικότερη συζήτηση στη σχολική τάξη, η οποία καλείται να προβληματίσει και να αφυπνίσει τα παιδιά σχετικά με το πώς επηρεάζει η καταστροφή του περιβάλλοντος όχι μόνο τα ζώα αλλά και τον άνθρωπο.


διδακτικό υλικό
Ως διδακτικό υλικό παρατίθενται το θεατρικό έργο του Κων. Μπαιρακτάρη «Με τα μάτια μιας βίδρας» ενώ ακολουθούν κάποιες προτεινόμενες ερωτήσεις για αφόρμηση συζήτησης σχετικά με το θέμα.
ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki


φύλλο εργασίας

1. Περιγράψτε τη ζωή των φυτών και των ζώων στο ισορροπημένο οικοσύστημα και πώς επηρεάζει τον άνθρωπο.

2. Με ποιους τρόπους μπορεί να καταστραφεί ένα οικοσύστημα.

3. Ποιες νομίζετε θα ήταν οι συνέπειες στη φύση αλλά και στη ζωή μας αν δε μετάνιωνε ο άνθρωπος της παράστασης,
Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να διατηρηθεί ένα οικοσύστημα ισορροπημένο
χρονική διάρκεια

Ανάγνωση θεατρικού έργου από παιδιά → 30 λεπτά
Ανάθεση ρόλων → 30 λεπτά
Προετοιμασία σκηνικού-στολών-πρόβες → 4 ώρες
Παρουσίαση → 30 λεπτά
Συζήτηση-προβληματισμός → 1 ώρα


στάσεις και δεξιότητες

Τα παιδιά μέσω αυτής της δραστηριότητας συνειδητοποιούν την αξία της ισορροπίας στη φύση και το πόσο ωφέλιμη είναι αυτή ακόμα και για τον άνθρωπο. Μαθαίνουν χαρακτηριστικά της ζωής σ’ έναν υγροβιότοπο, εξοικειώνονται μ’ αυτόν και μαθαίνουν να σέβονται τη χλωρίδα, την πανίδα και γενικότερα το περιβάλλον καθώς παρακολουθούν τις εξελίξεις «μέσα από τα μάτια μίας βίδρας». Επιτυγχάνεται έτσι, η γνωστική και μεταγνωστική προσέγγιση της διδασκαλίας. Επιπλέον όμως οι μαθητές/τριες αρχίζουν να αναλογίζονται και να προβληματίζονται για τον αντίκτυπο που έχουν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες πάνω στη φύση, που είναι το «σπίτι» τους. Οδηγούνται, λοιπόν, σε συμπεράσματα και μαθαίνουν να σκέφτονται να και δρουν ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες παίρνοντας τις αποφάσεις στα χέρια τους. Όταν μεγαλώσουν μπορούν πιο ενεργά να δραστηριοποιηθούν σε οργανώσεις αλλά και τώρα μπορούν να δράσουν ώστε να προστατεύουν τη φύση με κάθε δυνατό τρόπο έχοντας ως αρχή ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια αλλαγή. Η ευαισθητοποίηση αυτή, η κριτική στάση απέναντι στις ανθρώπινες δραστηριότητες και η δημιουργία απόψεων και αποφάσεων συμβάλλουν στη συναισθηματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Τέλος η συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να τονίσουμε καλλιεργεί τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την εκφραστικότητα, τη δραστηριοποίηση καθώς και την κοινωνική συναναστροφή μέσω του θεατρικού δρώμενου.


χ
άρτης εννοιών

ένα παιχνιδι ρόλων  για το περιβάλλον - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από
την Ευαγγελία Κωτούλα και τον Ευστάθιο Μπουλογεωργό

Δεν υπάρχουν σχόλια: