Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

Τι θα είναι η "τράπεζα γης"


Το ΥΠΕΚΑ δημιουργεί ένα διαχειριστή δικαιωμάτων δόμησης με όρους real estate, που θα ακούει στο όνομα «Τράπεζα Γης» και θα έχει ρόλο την άντληση πόρων από το Πράσινο Ταμείο για να αποζημιωθούν οι μη αξιοποιήσιμοι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή, να ικανοποιηθούν οι μπλοκαρισμένοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί ή οι ιδιοκτήτες επί μακρόν δεσμευμένων από τους δήμους ακινήτων.
Σύμφωνα με την “Καθημερινή”, η Τράπεζα Γης θα μπορεί να κάνει τα εξής:

*Να αγοράζει τίτλους δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (υπολογίζεται ότι σήμερα υπάρχουν 432.000 τίτλοι από διατηρητέα και ρυμοτομούμενα ακίνητα, οι οποίοι είναι άχρηστοι, καθώς δεν υπάρχει πλαίσιο για την αξιοποίησή τους.

*Να μεταβιβάζει τίτλους μεταφοράς συντελεστή σε ακίνητα όπου υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις «ή σε ωφελούμενα ακίνητα εντός ζωνών συγκέντρωσης δικαιώματος δόμησης».

*Να αγοράζει ακίνητα ή τμήματα ακινήτων από οικοδομικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, με σκοπό τη δημιουργία τίτλων μεταφοράς συντελεστή. Τους τίτλους αυτούς θα τους ξαναπουλά στον οικοδομικό συνεταιρισμό, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει στο υπόλοιπο ακίνητό του.
*Να προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις των δημοσίων ακινήτων (μια μάλλον ασαφής αρμοδιότητα).

Τίτλοι μεταφοράς συντελεστή θα εκδίδονται για:

*Ακίνητα οικοδομικών συνεταιρισμών εντός δασικών εκτάσεων.

*Ακίνητα στα οποία έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί η δόμηση με βάση νομοθετικό πλαίσιο (συνήθως πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές).
*Παλαιές ή εγκαταλελειμμένες τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές. Πρώην στρατόπεδα. Οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι, αλλά οι δήμοι δεν μπορούν να τα απαλλοτριώσουν.

*Κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, που πρόκειται να «αποσυρθούν» (δηλαδή να κατεδαφιστούν).
*Δημόσιες εκτάσεις ή παλαιές υποδομές που συνορεύουν με εγκεκριμένα σχέδια πόλης και παραμένουν εκτός σχεδίου.
*«Περιοχές υλοποιημένης ή θεσμοθετημένης δόμησης», όπου υπάρχει περιβαλλοντική υστέρηση στο ισοζύγιο, δηλαδή σε όλες τις ελληνικές πόλεις!
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Καθημερινής από τις παραπάνω ρυθμίσεις προκύπτει ζήτημα δημιουργίας δικαιώματος δόμησης σε περιοχές όπου αυτή απαγορεύεται.
πηγή econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: