Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013

16-22 Σεπτεμβρίου Ευρωπαϊκή Εβδομάδα βιώσιμης μετακίνησης

Ξεκινάει από σήμερα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας και αρκετές πόλεις στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη διοργανώνουν δράσεις βιώσιμης μετακίνησης.
Το θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας για το 2013 είναι η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σύνθημα των δράσεων είναι «Καθαρός αέρας – είναι η δική σου κίνηση».

Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», που για φέτος έχει οριστεί η Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (EuropeanMobilityWeek)
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (European Mobility Week), από το 2002, έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας που συντελούν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται κάθε χρόνο το διάστημα από 16 ως 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των Ευρωπαϊκών Τοπικών Αρχών και Φορέων για την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών βιώσιμων μεταφορών.

Το 2012, συμμετείχαν ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» περισσότερες από 2.150 πόλεις από 39 χώρες. Κάθε χρόνο βραβεύεται από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η πόλη με τις καλύτερες επιδόσεις στην προώθηση βιώσιμων, εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το βραβείο «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» για το 2012 απονεμήθηκε στην πόλη του Ζάγκρεμπ.

Η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί σημαντική μέριμνα και προτεραιότητα της ΕΕ. Οι πολιτικές της ΕΕ αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, μέσω της μείωσης των εκπομπών και τον καθορισμό ορίων και τιμών στόχων για την ποιότητα του αέρα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Μεταξύ των βασικών πηγών που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι οι μεταφορές. Η αλλαγή των συνηθειών στο τρόπο μετακίνησης θα συνδράμει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των περιβαλλοντικών συνθηκών των πόλεων


Δεν υπάρχουν σχόλια: