Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Μεγαλύτερη ξηρασία στη Νότια Ευρώπη

 

Η Γηραιά Ήπειρος κινδυνεύει με επιδείνωση της ξηρασίας και πιο ζεστά και παρατεταμένα καλοκαίρια, λόγω κλιματικών αλλαγών.
Μέχρι το τέλος του αιώνα, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πιο έντονη ξηρασία λόγω της κλιματικής αλλαγής και αυξημένης κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με τους ερευνητές από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πανεπιστημίου του Kassel της Γερμανίας.
Η έρευνά τους έχει δείξει ότι πολλές λεκάνες απορροής ποταμών -κυρίως στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης- είναι πιθανό να έχουν μειωμένη παροχή νερού εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Η αυξημένη ζήτηση για νερό, παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού και την εντατική χρήση του στη βιομηχανία, θα μειώσει ακόμη περισσότερο τη ροή των ποταμών. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιτείνουν την εξάτμιση του νερού από το έδαφος και τα δέντρα, φαινόμενο που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε συχνότερες και παρατεταμένες ξηρασίες.
Η επιδείνωση της ξηρασίας θεωρείται μια από τις σημαντικότερες φυσικές καταστροφές, καθώς έχει σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μόνο στην Ευρώπη η ζημιά από την ξηρασία των τελευταίων 30 χρόνων, υπολογίζεται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, η νότια Ευρώπη θα επηρεαστεί περισσότερο, με την κατώτατη ροή των ποταμών να πέφτει σε ποσοστά 40% και τις περιόδους λειψυδρίας να αυξάνονται κατά 80%.
Η μελέτη προβλέπει ότι η μέση θερμοκρασία διεθνώς θα αυξηθεί κατά 3,4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, σε σύγκριση με την περίοδο 1961-1990, ενώ στις νότιες περιοχές της Ευρώπης η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Επιπρόσθετα, η εντατική χρήση του νερού θα επιδεινώσει περαιτέρω τις συνθήκες υγρασίας, συγκεκριμένα 10–30 % στη Νότια Ευρώπη, καθώς και στα δυτικά και κεντρικά της ηπείρου, όπως και σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για πιο σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, με ζητούμενο την προσαρμογή στις πιθανές αλλαγές του υδρολογικού συστήματος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: