Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

138 τόνοι χαρτιού από τα... ψηφοδέλτια

 

Οι Ευρωεκλογές ανήκουν στο παρελθόν, οι σταυροί των υποψήφιων ευρωβουλευτών καταμετρήθηκαν, οι πολιτικές εξελίξεις πυροδοτήθηκαν, ο ανασχηματισμός έγινε.
Τα ψηφοδέλτια που μεταφράζονται σε τόνους χαρτιού τι απέγιναν;
Πριν από τις πρόσφατες εκλογές, η γενική γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κατόπιν εισήγησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), απέστειλε επείγουσα εγκύκλιο σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας με την οποία τους ζητούσε να ενημερώσουν σχετικά με το θέμα τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρύνουν τη χωριστή συλλογή και συγκέντρωση των μη χρησιμοποιημένων ψηφοδελτίων σε πλαστικές σακούλες απορριμμάτων.
Η εγκύκλιος ζητούσε ακόμα να ενημερωθεί το προσωπικό καθαριότητας των εκλογικών κέντρων, προκειμένου να μεταφέρει το προς ανακύκλωση χαρτί στους πλησιέστερους ειδικούς εξωτερικούς κάδους ανακύκλωσης των Δήμων.
Τέλος ζητήθηκε από τους Δήμους να μεριμνήσουν, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ώστε την επόμενη ημέρα των εκλογών να γίνουν χωριστά δρομολόγια για την αποκλειστική συλλογή των παραπάνω κάδων ανακύκλωσης προκειμένου να διατηρηθεί η καθαρότητα των συλλεγόμενων αποβλήτων χαρτιού και να  μεταφερθούν το γρηγορότερο δυνατό προς διαλογή και ανακύκλωση με τη μέθοδο που ακολουθείται για τα υλικά συσκευασίας.
Στόχος της γενικής γραμματείας ήταν να ανακτηθεί ο μέγιστος δυνατός όγκος αποβλήτων χαρτιού που προκύπτουν από την εκλογική διαδικασία -σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν στο παρελθόν όταν τα ψηφοδέλτια κατέληγαν στο σύνολό τους στη χωματερή- καθώς πρόκειται για ένα ρεύμα αποβλήτων που δίνει υψηλή ποιότητα ανακτώμενων υλικών λόγω της καθαρότητάς τους και της απαλλαγής τους από ξένες ύλες.
—Ο απολογισμός
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης από το σύνολο των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών  (ΚΔΑΥ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λοιπή χώρα) την πρώτη Κυριακή συλλέχθηκαν 68 τόνοι χαρτιού από ψηφοδέλτια και τη δεύτερη Κυριακή 70 τόνοι.
Ο κύριος όγκος των ψηφοδελτίων έφτασε στα ΚΔΑΥ μέσω του μπλε κάδου μέσα σε αναμειγμένα υλικά συσκευασίας, ενώ μόλις το 10% της μεταφοράς του όγκου έγινε με αποκλειστικά ειδικά δρομολόγια μεταφοράς ψηφοδελτίων.
Στα περισσότερα εκλογικά κέντρα η συλλογή του χαρτιού έγινε από το προσωπικό καθαριότητας και η συγκέντρωση τους σε έγινε σε ξεχωριστό χώρο
Η ΕΕΑΑ εκτιμά ότι μεγάλες ποσότητες ψηφοδελτίων κατέληξαν σε κοινούς  κάδους απορριμμάτων  είτε πιθανόν σε ανακύκλωση τρίτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: