Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Coca Cola 3Ε: τρία Χρυσά και ένα Grand Award.


Με τρία Χρυσά Βραβεία και ένα Grand Award για τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζει στις μονάδες της στην Ελλάδα διακρίθηκε η η Coca-ColaΤρία Έψιλον στα Environmental Awards 2015 που απονεμήθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2014. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο για τις πρακτικές της στις εξής κατηγορίες:
Sustainable Packaging: Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ απέσπασε το Χρυσό Βραβείο για τη νέα συσκευασία του, μια  καινοτομία προς όφελος του περιβάλλοντος. Η νέα ελαφρύτερη φιάλη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, με 24% λιγότερο πλαστικό (PET) στις συσκευασίες 500ml και 1,5L, συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων κατά 23, 81% κατά τη φάση της παραγωγής, ενώ μέσω του ειδικού σχεδιασμού της διευκολύνει τους καταναλωτές στην προσπάθεια μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.
Αποδοτική διαχείριση ενέργειας: Η χρυσή διάκριση στην συγκεκριμένη κατηγορία επιβραβεύει το σύνολο των πρωτοβουλιών διαχείρισης ενέργειας που εφαρμόζει η εταιρεία στις παραγωγικές της μονάδες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 2014 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1,3 εκατ. Ευρώ στις μονάδες της εταιρίας με στόχο τη βελτιστοποίηση ποιότητας ενέργειας, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στη μονάδα Σχηματαρίου καθώς και την τοποθέτηση λαμπτήρων νέας τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης στον χώρο της παραγωγής, καθώς και εγκατάσταση φωτοσωλήνων στην οροφή του κτιρίου της μονάδας Ηρακλείου Κρήτης. Η μείωση του δείκτη κατανάλωση ενέργειας που επιτεύχθηκε ήταν 26,4% για τη μονάδα του Σχηματαρίου και πλήρης αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού στο Ηράκλειο, μειώνοντας 100% την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εξοικονόμηση νερού: Έχοντας θέσει σε εφαρμογή από το 2006 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, η εταιρία εφαρμόζει ορισμένες από τις πλέον επιτυχημένες και αναγνωρισμένες πρακτικές στην Ελλάδα. Μέσα από τη συστηματική εφαρμογή των συγκεκριμένων πρακτικών (ανίχνευση διαρροών, επαναχρησιμοποίηση νερού κ.α.) στις εγκαταστάσεις της, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει  επιτύχει σημαντική ετήσια πρόοδο στον δείκτη κατανάλωσης νερού / ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Το πρόγραμμα ορθολογικής διαχείρισης νερού της Coca-Cola Τρία Έψιλον ολοκληρώνεται από μια ευρύτερη στρατηγική αναπλήρωσης υδάτινων πόρων, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Αποστολή Νερό».
Λόγω της υψηλής βαθμολογίας που έλαβε από την κριτική επιτροπή στις 3 κατηγορίες όπου συμμετείχε, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διακρίθηκε με  το Grand Award της διοργάνωσης.
Με 25 γραμμές παραγωγής στα εργοστάσια της ανά την Ελλάδα και έντονη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια πίσω από την στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και ευρύτερα στη διαχείριση του κύκλου ζωής των προϊόντων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: