Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ιωάννινα: ημερίδα για την αειφόρο ανάπτυξη στη Λίμνη ΠαμβώτιδαΟ Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη και Λίμνη Παμβώτιδα» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:30, στο Κέντρο Προβολής Σπηλαίου «Άννα Πετροχείλου» στην Είσοδο Περάματος, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης».
Η Ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το μείζον θέμα της αειφόρου ανάπτυξης της λίμνης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον βραχυπρόθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα.

Απώτερος σκοπός της αειφόρου ανάπτυξης είναι η οικονομική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε να βοηθήσει στον περιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής κλίματος, στην ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, στην εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον και στη βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων για να επιτευχθεί η αρμονία μεταξύ του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας.
Το έργο «Δράσεις Ενημέρωσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: