Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για το ΚλίμαΑναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο περιγράφει την υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψιν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεσμεύσεις. 
   
Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους, μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704


 Τι προβλέπει:
 

 

Προβλέπεται ότι έως το 2030 το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να είναι έως 32%.
Επίσης προβλέπεται να υπάρχει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από βιομηχανίες, αγροτικό τομέα και κτίρια με παράλληλη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η προθεσμία υποβολής για τη διαβούλευση του σχεδίου λήγει στις 3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά

Μεταξύ άλλων, το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 και για το έτος 2030 προκύπτει ότι θα ανέρχεται σε 19% και 32% αντίστοιχα, σε σχέση με τον ελάχιστο στόχο που έχει τεθεί για 18% και 30% αντίστοιχα.
Παράλληλα, η τελική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 και για το έτος 2030 εκτιμάται να είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις που είχαν εκπονηθεί το 2007 και επιτυγχάνονται ποσοστά μείωσης κατά 33% και κατά 32% αντίστοιχα σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις και σε σχέση με τον ελάχιστο εθνικό στόχο που έχει τεθεί για 20% και 30% αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκτός Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) εκτιμάται στο επίπεδο του 31% το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2005, με τον θεσπισμένο στόχο να βρίσκεται στο 16%.
Στο εισαγωγικό του κείμενο ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης αναφέρει τα εξής:
«Ο πρωταρχικός στόχος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η χώρα συμμετέχει δυναμικά στη διεθνή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: