Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Πράσινες τεχνολογίες από την ΕΔΕΤ

«Πράσινες» τεχνολογίες υιοθέτησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής και πιστοποίησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΔΕΤ Α.Ε., στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ομάδα "Green G''EANT Team" του Ευρωπαϊκού έργου GN3.
Η καταγραφή περιλαμβάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο, τα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών και τα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε., καθώς και τις εκπομπές που προέρχονται από τις μετακινήσεις του προσωπικού.
Η πιστοποίηση επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ετήσια βάση, στοχεύοντας στη διαχρονική μείωσή τους μέσα από συντονισμένες δράσεις, που περιλαμβάνουν:
- την αναβάθμιση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής με ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό,
- την ανάπτυξη υποδομής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας στα σημεία παρουσίας (PoPs) της ΕΔΕΤ Α.Ε. και στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (DataCenters) της, σε πραγματικό χρόνο,
- το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών, σχετικών με τη λειτουργία και την παρακολούθηση του δικτύου, με τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες,
- την εφαρμογή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα Κέντρα Δεδομένων και Υπηρεσιών (χαμηλός δείκτης PUE),
- την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της διάδοσης βέλτιστων «πράσινων» πρακτικών,
- τη μείωση των μετακινήσεων με χρήση εργαλείων τηλεδιασκέψεων,
- την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: