Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Γραφειοκρατία και στο "εξοικονόμηση κατ οίκον".

Στο τέρας της γραφειοκρατίας έχει πέσει το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ οίκον" αφού αιτήσεις που έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, θεωρείται βασικός λόγος για τον οποίο, παρά το μέχρι σήμερα σημαντικό ενδιαφέρον, η απορρόφηση των κονδυλίων κινείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Οπως προέκυψε από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών θα πρέπει να παραλαμβάνουν έξι δικαιολογητικά από τις τράπεζες και να τα συνυποβάλλουν με τη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να τύχουν της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τον νόμο.

Η έκπτωση αυτή ανέρχεται σε 10% επί των δαπανών που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Για να είναι δυνατή η παροχή του εν λόγω φορολογικού κινήτρου, θα πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βεβαίωση δαπανών στους φορολογουμένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία, όπως τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος / ωφελούμενος του προγράμματος και τέλος, ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Η ανωτέρω βεβαίωση δαπανών θα συνυποβάλλεται, αντί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, από τον εκάστοτε φορολογούμενο / ωφελούμενο στην αρμόδια για τη φορολόγησή του ΔΟΥ, προκειμένου να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: