Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Μαθαίνουμε την τηλεθέρμανση

 
Τι είναι η τηλεθέρμανση

Η ενέργεια θέρμανσης μεταφέρεται προς κατανάλωση υπό μορφή ζεστού νερού μέσω μονωμένων σωλήνων από την μονάδα της τηλεθέρμανσης, στα κτίρια. Στο χώρο του λεβητοστασίου των κτιρίων εγκαθίσταται κατάλληλος εξοπλισμός (Θερμικός Υποσταθμός Καταναλωτή – Θ.Υ.Κ.), ο οποίος περιλαμβάνει έναν εναλλάκτη θερμότητας, ένα θερμιδομετρητή ένα σύστημα σωληνώσεων με τα απαραίτητα όργανα ελέγχου. Μέσω αυτού του εναλλάκτη θερμότητας το ζεστό νερό του δικτύου της τηλεθέρμανσης ζεσταίνει το νερό που κυκλοφορεί στα καλοριφέρ του κτιρίου. Με την αποβολή θερμότητας μέσω του εναλλάκτη θερμότητας, το νερό της τηλεθέρμανσης ψύχεται και αντλείται πάλι από την μονάδα της τηλεθέρμανσης για να αναθερμανθεί και να συνεχίσει τον κύκλο του.


2. Πώς παράγεται η τηλεθέρμανση;

Στις Σέρρες υπάρχει μονάδα παραγωγής ενέργειας η οποία είναι εγκατεστημένη 1,5 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης. Στη μονάδα αυτή υφίσταται συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματoς και θερμότητας. Ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιείται φυσικό αέριο το οποίο μέσω ηλεκτροπαραγωγών γεννητριών μετατρέπεται σε ρεύμα. Κατά την μετατροπή αυτή δημιουργούνται κατάλοιπα θερμότητας που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του νερού του δικτύου τηλεθέρμανσης.

 
 

3. Είναι η τηλεθέρμανση αξιόπιστη τεχνολογία παροχής θερμότητας;

Τηλεθέρμανση, σημαίνει ‘’άνετη’’ ζέστη για τα σπίτια – κάθε στιγμή και όση είναι απαραίτητη. Δίχως παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης και ενοχλητικές μυρωδιές, χωρίς κίνδυνο διαρροής και τα προβλήματα του καυστήρα. Συνήθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες σωληνώσεις χωρίς μεταβολή. Εγκαθίσταται ένας υποσταθμός τηλεθέρμανσης (Θ.Υ.Κ.) που αντικαθιστά τον λέβητα και τον καυστήρα, χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση αυτών. Με την εγκατάσταση του υποσταθμού επιτυγχάνεται επιπλέον και εξοικονόμηση χώρου καθώς δεν είναι σε μέγεθος μεγαλύτερος από έναν λέβητα.

Η περίοδος θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους και τελειώνει στις 30 Απριλίου του επόμενου.

Η μονάδα συμπαραγωγής λειτουργεί με φυσικό αέριο, που είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Σε περίπτωση διακοπής διανομής του αερίου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πετρέλαιο θέρμανσης ως καύσιμη ύλη – το οποίο υπάρχει μόνιμα ως εφεδρεία σε δεξαμενές που υπάρχουν στην εγκατάσταση. Εσείς, ως πελάτης, δεν θα καταλάβετε απολύτως τίποτα από αυτήν την αλλαγή. Η πιθανότητα όμως να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ μικρή, καθώς πρόκειται για κρατικό προμηθευτή,  ο οποίος είναι γνωστός για την αξιοπιστία του.
4.                   Το νερό που κυκλοφορεί στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης έρχεται σε επαφή με το νερό που κυκλοφορεί στα καλοριφέρ των κτιρίων;

Όχι, το νερό της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου διαχωρίζεται από το κύκλωμα παροχής τηλεθέρμανσης μέσω του εναλλάκτη θερμότητας. Το νερό της τηλεθέρμανσης αποδίδει με αυτόν τον τρόπο μόνο τη θερμότητά του στο νερό της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου χωρίς απευθείας επαφή με το νερό του κτιρίου.


5.                   Είναι ικανοποιητική η θέρμανση που παρέχεται μέσω της τηλεθέρμανσης;

Η παρεχόμενη θερμότητα μέσω τηλεθέρμανσης είναι πέραν του δεόντος ικανοποιητική καθώς επιτυγχάνει αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης των κτιρίων αυξάνοντας την απόδοσή του.6. Ποιες θα είναι οι δαπάνες για την τηλεθέρμανση;

Η τηλεθέρμανση στις Σέρρες αποτελεί το οικονομικότερο είδος  θέρμανσης χώρου. Οι πελάτες μας στις Σέρρες δεν έχουν έξοδα εγκατάστασης για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο τηλεθέρμανσης ή με τον υποσταθμό τηλεθέρμανσης. Επίσης, δεν προκύπτουν για εσάς λοιπές δαπάνες για επισκευές ή εργασίες συντήρησης στον δικό μας εξοπλισμό ο οποίος θα τοποθετηθεί στον χώρο σας.

7. Είναι η τηλεθέρμανση φιλική προς το περιβάλλον;

Ναι, η παραγωγή τηλεθέρμανσης μέσω καύσης φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την παραγωγή ρεύματος ανήκει στα συστήματα θέρμανσης που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Αξιοποιεί την θερμαντική ενέργεια, η οποία παράγεται παράλληλα με την παραγωγή ρεύματος και θα κατέληγε - υπό άλλες συνθήκες - ανεκμετάλλευτη στο περιβάλλον. Αυτό μειώνει την κατανάλωση καύσιμης ύλης και παράγει λιγότερο βλαβερό διοξείδιο του άνθρακα και λοιπές βλαβερές ουσίες. Η μονάδα αυτή συμπαραγωγής ενέργειας, είναι πιο αποτελεσματική, από ότι θα μπορούσαν να είναι χιλιάδες μικρότερα θερμαντικά σώματα. Έτσι, η ποιότητα της ατμόσφαιρας της πόλης θα βελτιωθεί σημαντικά, καθώς θα δημιουργούνται πολύ λιγότερες εκπομπές οι οποίες και αυτές θα καταλήγουν ελεγχόμενες στο περιβάλλον.


8. Πώς θα υπολογίζεται η κατανάλωση της τηλεθέρμανσης;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση δεν υπολογίζεται, αλλά μετριέται μέσω ελεγμένων μετρητών ποσότητας θερμότητας (θερμιδομετρητές)  σε μεγαβατώρες (MWh) ή κιλοβατώρες (kWh). Κάθε θερμικός υποσταθμός (Θ.Υ.Κ.) διανομής τηλεθέρμανσης, που εγκαθίσταται από εμάς στο κάθε κτίριο, συμπεριλαμβάνει ένα θερμιδομετρητή, ο οποίος  ελέγχεται τακτικά για τη (σωστή) του λειτουργία. Οι ενδείξεις του θερμιδομετρητή δείχνουν την καταναλωθείσα ενέργεια και χρησιμοποιούνται για την έκδοση του τιμολογίου (δαπάνη θέρμανσης).


9.  Σε τι κόστος ανέρχονται οι επενδύσεις εγκατάστασης και τα ετήσια έξοδα συντήρησης σε περίπτωση σύνδεσης με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης;

Η τηλεθέρμανση είναι η οικονομική εναλλακτική λύση έναντι της κοινής θέρμανσης. Δεν χρειάζεστε λέβητα, καυστήρα και ότι άλλο εξοπλισμό απαιτείται από άλλα μέσα θέρμανσης και έτσι απαλλάσσεστε από σημαντικά έξοδα εξοπλισμού. Επίσης, δεν υπάρχουν πλέον τα έξοδα για τον καθαρισμό της δεξαμενής. Για τη συντήρηση και επισκευή του θερμικού υποσταθμού  τηλεθέρμανσης (Θ.Υ.Κ) που θα έχουμε εγκαταστήσει στο λεβητοστάσιό σας θα φροντίζουμε εμείς – χωρίς επιπλέον έξοδα για σας!


10.                  Μπορούμε να έχουμε ζεστό νερό;

Ναι, εφόσον εσείς το επιθυμείτε, και υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις, η παροχή του ζεστού νερού είναι εφικτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: