Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Όλα τα παλιά και νέα συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Συστήματα ανακύκλωσης

). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
1.       Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
«ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/ 4.4.03)
Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 8010962/3, Fax: 210 8012272 http://www.herrco.gr
2.       Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων
« ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε» ΚΕΠΕΔ Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/ 4.4.03)
Λ. Δημοκρατίας 67, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5577673-5                Fax: 210 5577658
http://www.eltepe.gr
3.       Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (ΦΕΚ 1108B/22.7.04),  Λεωφόρος Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας Αττικής
Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 60011, 153 10 Αγία Παρασκευή, Τηλ: 210 66 08 000/9719091, Fax: 210 66 12 675
http://www.ab.gr
4.       Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 2711B/31.12.2008). Λεωφ. Συγγρού 12 117 42 Αθήνα, Τηλ: 210 6856110-11, Fax: 210 6856112 http://www.antapodotiki.gr


Β). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)
1.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 905B/ 17.6.04) Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 176 71 Καλλιθέα.   Τηλ.: 210 5319762- 5, Fax: 210 5319766 http://www.electrocycle.gr
2.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών, Λαμπτήρων & Μικροσυσκευών «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 317B/ 20.2.09)
Τατοΐου 346, τ.κ. 136 77 Αχαρνές, Τηλ.: 210 4831164, Fax: 210 4837517, www.fotokiklosi.gr


Γ). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1056B/14.7.2004)
Λ. Δημοκρατίας 73, 151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 8030355, Fax: 210 8030604
http://www.afis.gr
Δ). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
1.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε. (ΦΕΚ 1124 B/23.7.04)
Ιουλίου Σμίθ 3, 118 51 Θησείο, Τηλ.: 210 3421091, Fax: 210 3426622
http://www.sydesys.gr
2.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ (ΦΕΚ 1398B/14.9.06)
Εφόδου 8, 713 03 Ηράκλειο - Κρήτη, Τηλ.: 2810 317544/317546, Fax: 2810 317556
3.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ
Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Re-battery Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 08.11.2011)  19ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, θέση «βαμβακιά», τ.κ. 193 00 Ασπρόπυργος Τηλ.: 210  5575075, 210 8645883, Fax: 210 5574133
http://www.re-battery.gr/


Ε). ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ).

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 907B /17.6.04)
Κηφισίας 324, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6899039, Fax: 210 6899038
http://www.edoe.gr
ΣΤ). ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών
«ECOELASTICA Α.Ε.» (ΦΕΚ 1145B/28.7.04)
Βασ. Κων/νου 35 & Ανταίου 1, 151 22 Μαρούσι, Τηλ: 210 6128260/370
Fax: 210 6128659 http://www.ecoelastika.gr
Ζ). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. (ΦΕΚ 905B/ 17.6.04)
ΕΔΡΑ: Λ. Δημοκρατίας 67, 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5577673-5, Fax: 210 5577658
http://www.eltepe.gr
Η). ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
1.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.» 
           Οσίου Νίκωνος & Μπαλαλαίων 19, 34100 Χαλκίδα, Τηλ.: 22210 21689
2.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.»
ΔΔ Άνω Γέφυρας Θέση Δεκαπενταριά, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 716310, www.anabe.gr
3.       Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων «ΣΕΔΠΕΚΑΤ  Α.Ε.»  Αγνώστων Ηρώων 92-94 Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14231
Δήμος Νέας Ιωνίας, Νομός Αττικής , Τηλ.: 210 6033368, e-mail: sedpekat@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: