Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Συνέδριο: «Η επιστήμη των Φυτών θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης»


flower3
Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία οργανώνει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, από τις 8 έως και 11 Οκτωβρίου 2015, στην Πάτρα. Τίτλος του είναι «Η επιστήμη των Φυτών θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης». Η θεματολογία περιλαμβάνει όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας Φυτών. Μια ειδική συνεδρία θα αφορά στις ανακοινώσεις των μελών της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου όπου η φιλοξενία, η αμεσότητα και η επικοινωνία θα κυριαρχούν, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής στους νέους που ασχολούνται με τη Βοτανική.
Το Συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και θα έχει την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Κώστας Α. Θάνος, Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: έως 30 Ιουνίου 2015
Εγγραφή στο Συνέδριο με μειωμένο κόστος: έως 8 Σεπτεμβρίου 2015
Εγγραφή στο Συνέδριο χωρίς μειωμένο κόστος: από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2015 (ηλεκτρονικά), καθώς και στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τη διάρκειά του.
Υποβολή περιλήψεων: έως 8 Σεπτεμβρίου 2015
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-11 Οκτωβρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: