Ανακύκλωση

Όλα τα συστήματα ανακύκλωσης που λειτουργούν στη χώρα μας μας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
 1. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
  «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (ΦΕΚ 391 Β/ 4.4.03)
  Χειμάρρας 5, 151 25 Μαρούσι, τηλ.:2108010962/3, Fax: 2108012272
  http://www.herrco.gr

 2. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων
  « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε»
  με δ.τ. ΚΕΠΕΔ ΑΕ (ΦΕΚ 391 Β/ 4.4.03)
  Ηρ. Αττικού 12Α , 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 2108093991/2, Fax: 2108093960
  http://www.eltepe.gr

 3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (ΦΕΚ 1108 Β/22.7.04), Τηλ: 210 9719091
  http://www.ab.gr

 4. Συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων με την επωνυμία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΚ 2711 Β΄/31.12.2008). Λεωφ. Πεντέλης 77-79, 152 33 Χαλάνδρι, τηλ: 210 6856110-11, Fax: 210 6856112, e-mail: info@antapodotiki.gr

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΑΗΗΕ)

 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
  Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» (ΦΕΚ 905 Β/ 17.6.04)
  Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 176 71 Καλλιθέα Τηλ.: 2105319762- 5, Fax: 2105319766
  http://www.electrocycle.gr
 2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» (ΦΕΚ 317 Β/ 20.2.09)
  Κύπρου 3 & 25ης Μαρτίου 4,ΤΚ 17778 Ταύρος,Τηλ.2104831164,Fax:2104837517,
  www.fotokiklosi.gr
  e-mail:fotokikl@otenet.grΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)

 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών με δ.τ Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004)
  Λ. Δημοκρατίας 73, 151 27 Μελίσσια, τηλ.: 2108030355, Fax: 2108030604
  http://www.afis.grΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ ΑΕ (ΦΕΚ 1124 Β/23.7.04)
  Ιουλίου Σμίθ 3, 118 51 Θησείο, τηλ.: 2103421091, Fax: 2103426622
  http://www.sydesys.gr

 2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ (ΦΕΚ 1398 Β/14.9.06)
  Εφόδου 8, 713 03 Ηράκλειο – Κρήτη, τηλ.: 2810 317544/317546, Fax: 2810 317556ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το δ. τ. «ΕΔΟΕ Α.Ε» (ΦΕΚ 907 Β /17.6.04)
  Κηφισίας 324, 152 33 Χαλάνδρι, τηλ.: 2106899039, Fax: 2106899038
  http://www.edoe.grΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών
  «ECOELASTICA» (ΦΕΚ 1145 Β/28.7.04)
  Βασ. Κων/νου 35 & Ανταίου 1, 151 22 Μαρούσι, Τηλ: 210 6128260/370
  Fax: 210 6128659
  http://www.ecoelastika.grΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)

 1. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε» με το δ.τ. ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ 17.6.04)
  Λ. Μεγαρίδος 124, 193 00 Ασπρόπυργος, τηλ.: 2108093991/2, Fax: 2108093960
  http://www.eltepe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: