Αγροτουρισμός

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος

Ο ΣΕΑΓΕ στοχεύει στη διαμόρφωση ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας καθώς και στην προβολή του σε ένα ευρύτερο κοινό, στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Επιδιώκει τη δικτύωση των Ενώσεων Αγροτουρισμού και των επιχειρήσεων-μελών τους, τη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας τοπικά παραγώμενων αγροτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της προώθησης αυτών στις τοπικές αλλά και ευρύτερες αγορές και τέλος στην προσέλκυση και τη διευκόλυνση επισκεπτών από τον ευρύτερο ελλαδικό αλλά και τον διεθνή χώρο.

Στον παρακάτω χάρτη θα μπορείτε να βρείτε αγροτουριστικά καταλύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: