Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

1000 MW καθαρών πηγών στην Κρήτη

Έγινε το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη νέω μονάδων καθαρών πηγών ενέργειας στην Κρήτη. Κατατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για τη λήψη της ''Αδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία ‘Παγκρήτια Ανανεώσιμες’, ισχύος έως 1.000 ΜWp από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) στην Κρήτη, με ταυτόχρονη σύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού με το διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την Κρήτη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της με σεβασμό στο περιβάλλον, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιστροφή στον φορολογούμενο πολίτη-καταναλωτή της υπεραξίας που δημιουργείται, αλλά και της εισφοράς ΑΠΕ που για χρόνια καταβάλλει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ενός κοινού εταιρικού σχήματος, ευρείας λαϊκής βάσης, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι Κρητικοί. Την πρωτοβουλία δημιουργίας του ανέλαβαν από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ενώ, συμμετέχουν σ΄ αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας και άλλοι φορείς απ΄ όλους τους νομούς του νησιού.

Η προμήθεια μεγάλου μέρους του εξοπλισμού, η κατασκευή και η συντήρηση του έργου θα γίνει από το τοπικό δυναμικό, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση της Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: