Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Από το Ίντερνετ τα Ενεργιακά Πιστοποιητικά

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα ελέγχει το υπουργείο Οικονομικών την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σε νέα μισθωτήρια.
 
Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει ηλεκτρονική υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί μαζικές διασταυρώσεις τόσο για την ανακάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο όσο και για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής
Απόδοσης και να προχωρά σε κατασχέσεις ενοικίων όπου απαιτείται.

Τα συμβόλαια για τα νέα ενοίκια θα υποβάλλονται είτε κατευθείαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με τη συνδρομή των ΚΕΠ για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν πρόσβαση.

Η ηλεκτρονική καταχώριση του μισθωτηρίου συμβολαίου δεν θα περνάει στο σύστημα αν δεν καταχωρείται και ο αριθμός του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, καθώς και το ονοματεπώνυμο του μηχανικού που το συνέταξε.

Αντίστοιχα, όπως ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου από τον γενικό γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων Χ. Θεοχάρη, τα στοιχεία που θα καταχωρούνται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι άμεσα διαθέσιμα ως προς τις διασταυρώσεις τόσο από τη ΓΓΠΣ όσο και από τις Δ.Ο.Υ ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός εισοδημάτων από μισθώματα και η άμεση επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των εκμισθωτών των ακινήτων προς το Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: