Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Ανακύκλωση σε ληγμένα φάρμακα από τον δήμο Ηλιούπολης

Η Δημοτική Αρχή οργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών, για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η απόρριψη στα σκουπίδια των φαρμάκων που δεν χρησιμοποιούμε και για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
Πετώντας τα οικιακής χρήσεως ληγμένα φάρμακα, τα μη χρησιμοποιημένα, καθώς και τα εν μέρει χρησιμοποιημένα  στα σκουπίδια, στο νεροχύτη ή στη  λεκάνη της τουαλέτας, αυτά καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις, προκαλώντας βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος, στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς  οι φαρμακευτικές ουσίες που περιέχουν επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Για την αντιμετώπιση των ολέθριων αποτελεσμάτων αυτής της χρόνιας πρακτικής, εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/οικ.2464/9-01-2012 υγειονομική διάταξη του Υπουργείου  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας «Σύστημα συλλογής, μεταφοράς,  προσωρινής φύλαξης διαχείρισης, καθώς και καταστροφής φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως».

Η διάταξη αυτή βρήκε θερμή υποδοχή από όλους τους φορείς που σχετίζονται με το φάρμακο, οι οποίοι, κατόπιν υπογραφής σχετικού μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, προχώρησαν στην υλοποίησή της. Έτσι, σε εφαρμογή της παραπάνω υγειονομικής διάταξης, τοποθετήθηκαν στα φαρμακεία όλης της επικράτειας  περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, στους οποίους συλλέγονται τα άχρηστα φάρμακα, και εν συνεχεία αποστέλλονται για ορθολογική καταστροφή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές, σε πιστοποιημένη μονάδα καταστροφής, με  ευθύνη της ΙΦΕΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του ΕΟΦ. Εταίροι στην υλοποίηση του προγράμματος είναι επιπλέον ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων και το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό είναι απολύτως αδάπανο, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εντάσσουν τις απαραίτητες ενέργειες στα καθήκοντά τους, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα,
Καλούμε τους δημότες μας
Την Κυριακή, 29/4/12, από τις 11.00 μέχρι τις 14.00,
να φέρουν τα φάρμακα που τους έχουν περισσέψει,
στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, στην Αγ. Μαρίνα,
όπου θα συλλέγονται υπό την επίβλεψη Φαρμακοποιών,
και θα προωθούνται για καταστροφή, με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: