Τρίτη 8 Μαΐου 2012

Αύξηση τζίρου για επιχειρήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Σε εποχή οικονομικής κρίσης υπάρχει ένας κλάδος στην οικονομία που αυξάνει τους οικονομικούς δείκτες.

Οι επιχειρήσεις των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αύξησαν τον τζίρο τους το 2011 κατά 45% σε σχέση με το 2010. Υπολογίζεται ότι η αγορά των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχε τζίρο το 2011 589,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 405 εκατομμύρια ευρώ το 2010.
 
Σε όλη την Ελλάδα δραστηριοποιούνται 170 επιχειρήσεις με ανανεώσιμες πηγές και απασχολούν συνολικά 1800 εργαζόμενους. Το 2011 έγινε πρόσληψη 350 εργαζομένων στον κλάδο με ειδικότητες μηχανολόγων μηχανικών ανανεώσιμων πηγών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος.

Τα στοιχεία είναι από την εταιρεία ερευνών «Στόχασις» σύμβουλος επιχειρήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: