Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Σεμινάρια σε πολίτες για "Πρώτες Βοήθειες".
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η Ε.Δ.Ο.Κ διοργανώνει σεμινάρια Α’ Βοηθειών για πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προστασίας – παροχής βοήθειας σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν :

  1. Aσφάλεια σκηνής – διασώστη
  2. Τραυματιολογία
Γ.  Ψυχολογική υποστήριξη θύματος – διασώστη
Δ.  Τρόποι ακινητοποίησης τραυματία
Ε.  Τρόποι απεγκλωβισμού του τραυματία
Στ. Λαβή Heimlich
Ζ.  Θέση ασφαλείας
Η.  Καρδιοπνευμονική  αναζωογόνηση
 
Διάρκεια μαθημάτων : 3 μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
    Ημέρες μαθημάτων : Δευτέρα & Τετάρτη 18:30 – 21:00
    Ηλικία : Άνω των 18 ετών
    Κόστος σεμιναρίου : 15 ευρώ

Σε φοιτητές, πολυτέκνους, ανέργους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα μαθήματα είναι δωρεάν. (με την προσκόμιση ταυτότητας και αντίστοιχων δικαιολογητικών).

Στο τέλος των μαθημάτων θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης των μαθημάτων, εφ’ όσον έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον τα ¾ αυτών και περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις. Προηγούμενες γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.Για περισσότερες πληροφορίες :


Υπεύθυνος επικοινωνίας :
κα  Κυριακή Ποντικού (τηλ. 6946 129686) --- 9.00 – 17.00
κος Αντώνης Πολιτάκης (τηλ. 6972 441602) --- 17.00 – 20.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: