Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013

Ποιος ο ρόλος ενός Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, μας δίνει μια μικρή αφορμή να δουμε τι είναι αυτά τα Κέντρα.

Σε όλη την Ελλάδα έχουμε συνολικά 28 ΚΔΑΥ- Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών- όπου εκεί μεταφέρονται τα απορρίμματα του "μπλέ κάδου". Σε αυτά τα κέντρα μεταφέρονται πλαστικά, χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί, διαχωρίζονται και ύστερα πηγαίνουν σε μονάδες επεξεργασίας για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Αυτές οι μονάδες είναι κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις και οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν συμβάσεις με το εγκεκριμένο σύστημα για τη διαχείριση και την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Τα κέντρα αυτά έχουν την ευθύνη για τον διαχωρισμό των υλικών και έχουν έσοδα από το τέλος της ανακύκλωσης που προ- πληρώνουμε όλοι όταν αγοράζουμε μια συσκευασία.

Από το 2010 και μετά, υπάρχει μείωση των ανακυκλώσιμων υλικών που φτάνουν στον μπλέ κάδο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.

1. Στην οικονομική κρίση αφού ξοδεύουμε λιγότερο
2. Στην κακή χρήση της ανακύκλωσης από τους δήμους
3. Στο λαθρεμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλέ κάδους

Υπολογίζεται ότι η ανακύκλωση έχει μειωθεί κατά 22-30% τα τελευταία 3 χρόνια με αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων που οδήγησε σε παύση λειτουργίας σε αρκετά ΚΔΑΥ σε όλη την Ελλάδα.

Η φωτιά στον Ασπρόπυργο ξέσπασε στη μονάδα της εταιρείας ΕΠ.ΑΝ.Α ΑΕ
 

 στη θέση Σκαλιστήρι Ασπροπύργου.
 
Η εταιρεία ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανάκτησης - ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. Από το 2008 η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ) που βρίσκεται στο Δήμο Φυλής. Η σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2009. Έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 28.300 m2 και ανήκει στην εταιρεία ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε..

Το ΚΔΑΥ της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. επεξεργάζεται δημοτικά απόβλητα συσκευασίας, καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, με δυναμικότητα επεξεργασίας 100.000 τόνων ετησίως.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανακτώνται περιλαμβάνουν απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, διάφορα είδη πλαστικού, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί και tetrapack. Μετά από την ανάκτηση των υλικών αυτών, οδηγούνται προς δεματοποίηση και στη συνέχεια αποθηκεύονται προσωρινά, έως ότου προωθηθούν προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Συγχρόνως, η μονάδα είναι σε θέση να παράγει δευτερογενές στερεό καύσιμο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει συμβατικά καύσιμα σε ενεργειοβόρες βιομηχανίες (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες ή μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

Η μονάδα, με τη λειτουργία της, καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του Λεκανοπεδίου, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες πολλών δήμων.

 Η λειτουργία της μονάδας συμβάλει στον περιορισμό των αποβλήτων που οδηγούνταν έως πρόσφατα στους ΧΥΤΑ, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Με την ανάκτηση των εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθησή τους προς ανακύκλωση εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών αυτών, ενώ συγχρόνως ενδυναμώνεται η αγορά των δευτερογενών προϊόντων και τροφοδοτείται ένας νέος τομέας δραστηριοποίησης όπου μπορούν να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία νέων Κέντρων Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών όπως η μονάδα της ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, δεδομένου ότι η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των ανακτώμενων υλικών βρίσκεται ψηλά στην ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η προσπάθεια που γίνεται από τους Δήμους προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών ολοκληρώνεται με την εξασφάλιση της επεξεργασίας τους σε σύγχρονα Κέντρα Διαλογής & Ανάκτησης Υλικών και την ανάκτηση εμπορεύσιμων υλικών. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυξάνονται τα επίπεδα της ανακύκλωσης, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: