Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Μεγάλη μείωση οικοδομικών αδειών

Συνεχίστηκε και τον Απρίλιο η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα. Ο αριθμός των οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 20,8% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε τον Απρίλιο σε 1.592 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 295,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.111,6 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 20,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,4% στην επιφάνεια και κατά 19,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 1.577 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 281,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.060,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,9% στην επιφάνεια και κατά 15,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Αντίστοιχα, το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 15 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 51,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Απρίλιο 2013, είναι 4,6%.

Όσον αφορά στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 39,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,0% στην επιφάνεια και κατά 39,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2012. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 39,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,3% στην επιφάνεια και κατά 37,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012.
πηγή naftemporiki.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: