Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Η ρύπανση από τη Μαύρη Θάλασσα πως φτάνει στην Ελλάδα

Με στόχο την περιβαλλοντική παρακολούθηση και μετρίαση των αρνητικών οικολογικών επιδράσεων στην Ελλάδα και στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας είναι σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα της επιστημονικής ομάδας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με επικεφαλής τον Καθηγητή, Χριστόφορο Κουτίτα.
Εταίροι του προγράμματος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Μηχανικής και Νανοτεχνολογίας της Μολδαβικής Ακαδημίας Επιστημών (ΙΕΕΝ), με έδρα το Κισινάου, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα Δούναβη της Ρουμανίας (DDNIRD) με έδρα την Τούλτσεα, το Ινστιτούτο Οικολογίας και Γεωγραφίας της Μολδαβικής Ακαδημίας Επιστημών (IEG), το Εθνικό Θαλάσσιο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ουκρανίας με έδρα το Κερτς (KSMTU) και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Καραντενίζ της Τουρκίας, με έδρα την Τραπεζούντα (KTU).

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η έναρξη δραστηριοποίησης του Δικτύου στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για την περιβαλλοντική της προστασία, μέσω έρευνας πεδίου και ανάπτυξης εργαλείων παρακολούθησης ρυπαντικών φαινομένων και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα συγκεντρωθούν δεδομένα οργανικής και ανόργανης ρύπανσης στην περιοχή, θα διερευνηθεί η σχέση επιφανειακής και υπόγειας υδάτινης ρύπανσης, θα πραγματοποιηθούν έρευνες πεδίου για συγκεκριμένες κατηγορίες ρύπων, θα δοκιμαστούν μέθοδοι απομάκρυνσης φθορίου και υδρογονανθράκων από υδάτινες μάζες, θα αναπτυχθεί σύστημα τρισδιάστατης προσομοίωσης πετρελαϊκής ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ελληνικό επίπεδο αναμένεται να συμβάλλει, κυρίως, στη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας εθνικών και παράκτιων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) όσον αφορά στα μέσα που διαθέτουν για έγκαιρη και αποτελεσματική απόκριση σε περιστατικά ρύπανσης του παράκτιου περιβάλλοντος της Ελλάδας από πετρελαιοκηλίδες.
Στην προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας του Α.Π.Θ. θα συνδράμουν εθνικοί φορείς, δημοτικές και περιφερειακές αρχές και θα συμμετάσχουν λιμένες της Ελλάδας, παράκτιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ΜΚΟ, πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και πολίτες,  με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.
Το ερευνητικό έργο «Ερευνητικό δίκτυο για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και μετρίαση των αρνητικών οικολογικών επιδράσεων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» (“Research networking for the environmental monitoring and mitigation of adverse ecological effects in the Black Sea Basin”, BSB Net-Eco) υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015.
Δεν υπάρχουν σχόλια: