Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Απαγόρευση του κυνηγιού από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Προσωρινή απαγόρευση του κυνηγιού θηραμάτων κάθε είδους στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας διέταξε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  Αγγελική Θεοφιλοπούλου απαγόρευσε προσωρινά το κυνήγι κατόπιν προσφυγής της Ζωοφιλικής-Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος, η οποία ζητά την αναστολή της υπουργικής απόφασης για τη θήρα λόγω υπερβολικά μεγάλης χρονικής διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου.

Η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.   Η Ένωση υποστηρίζει στο κείμενο της αίτησης της ότι “η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014, αποτελεί απειλή για την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και θέτει σε κίνδυνο την αποδημία τους”.

Υπογραμμίζει δε, ότι “η υπουργική απόφαση επικαλείται μια «επικαιροποιημένη δήθεν» μελέτη την οποία όμως ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου την γνωρίζουν, αλλά και που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, καθώς στηρίζεται σε παλαιά στοιχεία και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα”.

Στην προσφυγή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι “η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη νομοθετικά ειδική έρευνα για την επίδραση των τόσο μεγάλων χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα της άγριας πανίδας, τόσο των προστατευμένων ειδών όσο και των θηραμάτων”.

Παράλληλα, “η επίμαχη υπουργική απόφαση δείχνει να αγνοεί και να προσπερνά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα ενώ δεν έχει προβλέψει την απαγόρευσης του κυνηγιού στις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Νatura 2000, παραβιάζοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας”.

Η προσωρινή διαταγή της κ. Θεοφιλοπούλου για την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: