Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

80 εκατ. Ευρώ την ηλεκτροπαραγωγή σε 18 νησιά


Με το ποσό των 80 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας σε 18 νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, των Κυκλάδων και του συμπλέγματος των Διαπόντιων Νήσων.
Τη σχετική χρηματοδοτική σύμβαση υπέγραψαν σήμερα σε δημόσια τελετή στην Αθήνα ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Αρθούρος Ζερβός, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.
Στην τελετή παρέστη επίσης ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Wilhelm Molterer, ο οποίος ανακοίνωσε σχέδια για παροχή αυξημένης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης και επέκτασης της πρωτοβουλίας JASPERS (Joint Assistance to support Projects in European Regions – Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες).
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, δήλωσε:
«Εξακολουθούμε να παρέχουμε ισχυρή στήριξη σε τομείς που είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα, χορηγώντας δάνεια, συνδυάζοντας πόρους από διάφορες πηγές και προσφέροντας συμβουλές. Στηρίζουμε επενδύσεις που βελτιώνουν τις οικονομικές συνθήκες και τους όρους διαβίωσης των ανθρώπων, όπως η αναβάθμιση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το έργο αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ασφαλή και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των ελληνικών νησιών, ύστερα από τη σύμβαση ύψους 65 εκατ. ευρώ που υπογράψαμε τον Σεπτέμβριο για τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των κύριων νησιών των Κυκλάδων με το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Wilhelm Molterer πρόσθεσε τα εξής: «Η στήριξή μας προς την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη χορήγηση δανείων. Εκτός από τη χρηματοδοτική βοήθεια, τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ παρέχει στην Ελλάδα και υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, σε διάφορους τομείς, μέσω εμπειρογνωμόνων της που είναι αποσπασμένοι στην ελληνική διοίκηση. Από το 2013, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα JASPERS άρχισε να παρέχει τεχνική βοήθεια για έργα σε πολλούς βασικούς τομείς. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη».
Από μέρους του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, κατά την ομιλία του στην τελετή δηλωσε ότι
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ σε επίπεδο Ομίλου και επανεπιβεβαιώνει την ένδειξη εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προς την Ελλάδα και τη ΔΕΗ.
Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εταίρο της ΔΕΗ από το 1963 με μακροχρόνια άριστη συνεργασία και άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης.
Διαχρονικά, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε όλο των φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων των Ορυχείων, της Παραγωγής, της Μεταφοράς και της Διανομής, ενώ από το τέλος Νοεμβρίου 2014, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ.
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ήταν και είναι πολύ σημαντική εφόσον αποτελεί κύρια πηγή άντλησης νέων μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων για έργα υποδομών ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής απόδοσής του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ πέτυχε:
-την επιτυχή χρηματοδότηση και ολοκλήρωση ενός στρατηγικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 4,7 δισ. ευρώ περίπου,
-την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης συνολικού ποσού δανείων ύψους 2,2 δισ. από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, αυξάνοντας το μέσο όρο ζωής του δανειακού της χαρτοφυλακίου,
-την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών του νέου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πτολεμαΐδα V, μέσω μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού δανείου με τη συμμετοχή ξένων τραπεζών και την κάλυψη του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes,
-τη σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P και τέλος,
-την αξιοποίηση της Διεθνούς Αγοράς Ομολόγων μέσω της επιτυχούς έκδοσης διεθνών ομολόγων, την πρώτη μετά από δεκατέσσερα έτη.
Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, ανταποκρινόμενοι στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική αριστεία και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας απόδοσης.
Σε αυτές τις επενδύσεις εντάσσονται:
-οι νέες θερμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οι οποίες θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις παλαιές και μη αποδοτικές μονάδες που θα αποσυρθούν τα επόμενα έτη,
αλλά και
αναβάθμιση της ισχύος και των αντίστοιχων υποδομών στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς επίσης και η ανάπτυξη διασυνδέσεων συγκεκριμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.
Κατά τη διάρκεια των 60 ετών λειτουργίας της, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητα την ηλεκτροδότηση της Ελλάδας παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και σε περισσότερα από 50 νησιά – με 36 σταθμούς να λειτουργούν σε αυτά , μοναδικό γεγονός και για τα διεθνή δεδομένα.
Γι’αυτό το λόγο, η σημερινή εκδήλωση υπογραφής της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης 80 εκατ. ευρώ, από συνολική γραμμή χρηματοδότησης 190 εκατ. ευρώ, που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά κατά την περίοδο 2014 – 2019, είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενέργειας στα ελληνικά νησιά, τόσο τους κατοίκους των περιοχών αυτών όσο και στη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξή τους.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας για τα μη-Διασυνδεδεμένα νησιά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το νέο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη νότια Ρόδο. Η κατασκευή αυτού του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού καθαρής ισχύος 115 MW είναι επιβεβλημένη με δεδομένο το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής λόγω του αυξανόμενου τουρισμού, διασφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Η δημιουργία της νέας μονάδας θα έχει θετική επίπτωση και στον τομέα της απασχόλησης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας, καθώς η διαθέσιμη ενέργεια θα είναι ικανή να καλύψει τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού. Η κατασκευή της μονάδας έχει ήδη ξεκινήσει και προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας είναι η νέα Μονάδα να λειτουργήσει από το Μάιο του 2016.
Εκτός από την νέα μονάδα στη Ρόδο, η νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα διατεθεί και σε άλλα έργα ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 174 εκατ. ευρώ σε 17 Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε διάφορα νησιά. Στόχος είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, τόσο για την αξιόπιστη αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών των νησιών αυτών, όσο και για την αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των Σταθμών και των υποδομών τους.
θα ήθελα να τονίσω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια -και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε εθνικό επίπεδο- στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τους μετόχους, στρατηγικούς εταίρους και καταναλωτές, υλοποιήσαμε σοβαρές και δύσκολες ενέργειες εφαρμόζοντας διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης και παραγωγικότητας.
Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, πρόγραμμα περικοπής κόστους με μείωση των ελεγχόμενων δαπανών και του μισθολογικού κόστους άνω των 650 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα πετύχαμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία στο νέο ενεργειακό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε σημαντική υποστήριξη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση με την παροχή ειδικού Κοινωνικού Τιμολογίου.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν είμαστε μόνοι μας.
Αξιοποιούμε τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουμε και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ ενισχύουμε τις σχέσεις με σημαντικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως στρατηγικού χρηματοδοτικού εταίρου.
Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς επίσης και τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της νέας χρηματοδότησης προς όφελος τόσο του Ομίλου ΔΕΗ όσο και της Χώρας γενικότερα».
Σε δηλώσεις τους προς τους δημοσιογράφους, αμέσως μετά την εκδήλωση, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε : 
«Η χώρα μας στα επόμενα έξι χρόνια, μέχρι το 2020, θα επενδύσει πάνω από 10 δις Ευρώ σε Υποδομές Ενέργειας, σε Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο, Εξοικονόμηση, Ανανεώσιμες Πηγές και Έξυπνους Μετρητές. Πηγές χρηματοδότησης είναι, το νέο ΕΣΠΑ, ο ιδιωτικός τομέας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή».

Δεν υπάρχουν σχόλια: