Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Εκτός των στόχων η ανακύκλωση.


anakyklosi-stoxoi-119076 Υποχώρηση στην κατανάλωση προϊόντων έχει προκαλέσει η οικονομική ύφεση, γεγονός με αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική ποσότητα αποβλήτων συσκευασίας, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα έρευνας της Infobank Hellastat η οποία εξετάζει τον εγχώριο κλάδο ανακύκλωσης kaiδιαχείρισης απορριμμάτων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), ο παραγόμενος όγκος αποβλήτων συσκευασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2013 εμφανίζει σωρευτική πτώση περίπου 26%, μειούμενος από 1,05 εκατ. τόνους σε περίπου 773.000 τόνους το διάστημα αυτό.
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκε το 2013 εκτιμάται σε 392.668 τόνους, έναντι περίπου 480.000 τόνων το προηγούμενο έτος και 540.000 τόνων το 2011. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 50,8% του όγκου παραγωγής, επομένως υπολείπεται του εθνικού στόχου του 55%. Επιπλέον, η ποσότητα ανάκτησης διαμορφώθηκε στους 396.000 τόνους, συνιστώντας το 51,2% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας, ποσοστό χαμηλότερο από το στόχο που έχει τεθεί από τη νομοθεσία (τουλάχιστον 60% κατά βάρος).
Αναφορικά με τα επιμέρους υλικά, το χαρτί αναδεικνύεται ως το πλέον ανακυκλώσιμο υλικό, καθώς το 2013 ανακυκλώθηκαν περίπου 259.000 τόνοι. Ακολούθως, ο αντίστοιχος όγκος του πλαστικού διαμορφώθηκε στους 58.600 τόνους ενώ ανακυκλώθηκαν 46.500 τόνοι μετάλλων, 27.000 τόνοι γυαλιού και 1.100 τόνοι ξύλου.
Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει ήδη υλοποιηθεί στον κλάδο, η χώρα μας, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ αναφορικά με το ποσοστό ανακύκλωσης, καθώς μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακτάται και επεξεργάζεται, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η επίδοση αυτή διαμορφώνεται έως και σε 70%. Αντιθέτως, η Ελλάδα χρησιμοποιεί ως κύρια μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων την τελική απόθεση στο έδαφος σε ποσοστό 82%.
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 47 επιχειρήσεων ανακύκλωσης & διαχείρισης μεταλλικών απορριμμάτων.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών το 2013 διαμορφώθηκε σε 385,95 εκατ. ευρώ (-21% έναντι του 2012). Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 45,6%, στα 14,59 εκατ. ευρώ ενώ εμφανίστηκαν προ φόρων ζημιές 1,39 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 8,41 εκατ. ευρώ το 2012.
Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ μειώθηκε στο 4%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ παρέμεινε στάσιμο στο 1,5%. Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 1 προς 1. Ο εμπορικός κύκλος σχηματίστηκε στις 65 ημέρες.
Επίσης, στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 57 επιχειρήσεων ανακύκλωσης και διαχείρισης μη μεταλλικών απορριμμάτων. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,6%, στα 206 εκατ. ευρώ. Τα ΚΠΤΦΑ περιορίστηκαν κατά 25,6% στα 17 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν στα 2,64 εκατ. ευρώ.
Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ μειώθηκαν σε 6,6% και 1,5% αντίστοιχα. Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,85 προς 1. Ο εμπορικός κύκλος έφτασε στο αρνητικό επίπεδο των -41 ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: