Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

LIFE AMMOS: περιβαλλοντική εκπαίδευση


Αποτελεί, πλέον, κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η προστασία του φυσικού μας κεφαλαίου και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδέεται άρρηκτα με την παιδεία και την εκπαίδευσή μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νεαρών πολιτών για τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στη θάλασσα και τις ακτές, υπήρξε όχι μόνο βασικός άξονας του ευρωπαϊκού έργου LIFE AMMOS, το οποίο συντονίζει από το 2013 το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες, αλλά και σημείο αιχμής για τη συνέχιση της συγκεκριμένης προσπάθειας.
Οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν επισκέψεις σε σχολεία των τριών μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας), σεμινάρια εκπαιδευτικών, καθώς και ένα Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με τίτλο : “Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες” με στόχο τη βέλτιστη δυνατή και πλέον εποικοδομητική ενημέρωση των μαθητών.
Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE AMMOS έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε πάνω από 40 σχολεία, στη διάρκεια των οποίων 4.000 περίπου μαθητές ενημερώθηκαν από ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες για την τεράστια σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τις συνέπειες των ανθρωπογενών πιέσεων σε αυτά και ειδικότερα για τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον τα θαλάσσια απορρίμματα. Οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση, ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσης από τους ίδιους τους μαθητές και προσαρμόζονται ανάλογα με την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.
Παράλληλα, και προς υποβοήθηση των εκπαιδευτικών που αποφάσισαν να ενσωματώσουν στην ύλη τους εκπαίδευση των μαθητών τους πάνω στην κρίσιμη αυτή θεματική, πραγματοποιήθηκαν 14 σεμινάρια εκπαιδευτικών – πέντε εκ των οποίων βιωματικά. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, είχαν διττό στόχο: αφενός την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και αφετέρου την εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που έχουν κριθεί ως αποτελεσματικότερες κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο προς ενίσχυση των Εκπαιδευτικών υπήρξε το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πακέτο με τίτλο : “Θαλάσσια απορρίμματα – Το αποτύπωμα των ανθρώπων στις ακτές και τις θάλασσες” το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τις βασικές αρχές της θεωρίας και της μεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Βασικό κορμό του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Πακέτου αποτελούν τα Φύλλα Πληροφοριών και τα Φύλλα Εργασίας, που συνυφαίνουν ιδανικά τη θεωρία με την πράξη και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπεδώσουν μέσα από συναφείς δραστηριότητες, όσα έμαθαν για την ανάγκη διαφύλαξης των ακτών από τα απορρίμματα. Επιπρόσθετα στο Εκπαιδευτικό Πακέτο περιλαμβάνονται μια Εισαγωγή με χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενό του, καθώς και Διευκρινίσεις προς τους Εκπαιδευτικούς με οδηγίες για την ενδεδειγμένη υλοποίησή του.
Τέλος, κομβικής σημασίας για την ουσιαστική και διαχρονική πραγμάτωση των στόχων του έργου LIFE AMMOS είναι η εκστρατεία Do It Yourself που ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους να σχεδιάσουν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης, καθώς και να υλοποιήσουν μια εθελοντική δράση καταγραφής απορριμμάτων καπνιστών, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα οδηγίες, προτάσεις και τα απαραίτητα εργαλεία. Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η εν λόγω εκστρατεία δίνει μια πρώτης τάξης ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μεταφέρουν σε δράση πεδίου τα μηνύματα που μεταλαμπάδευσαν στους μαθητές τους και να αναδείξουν παράλληλα τη σημασία της ανάληψης προσωπικής ευθύνης και προσπάθειας για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.
Οι παραπάνω δράσεις, έχοντας συντελέσει καθοριστικά στην ουσιαστική ενημέρωση χιλιάδων μαθητών και μέσα από αυτούς στην περαιτέρω διάχυση των στόχων του έργου LIFE AMMOS, συνεχίζονται δυναμικά, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους, στην εμπέδωση της αναγκαιότητας διαφύλαξης των ακτών από τα πάσης φύσεως απορρίμματα και στη σημασία της διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας στην κατεύθυνση της ανάληψης προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας.
Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, ο χώρος της εκπαίδευσης αναδεικνύεται ως βασικό πεδίο διαρκούς εφαρμογής και εξέλιξης των πρακτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αποτελεί και πρωταρχική επιδίωξη του έργου LIFE AMMOS.  Οι παρουσιάσεις  στα σχολεία θα εξακολουθήσουν και για το προσεχές διάστημα, ενώ το Εκπαιδευτικό Πακέτο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Έργου για άμεση χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς.
Δείτε αναλυτικά:
Το έργο LIFE AMMOS – http://www.life-ammos.gr
To Εκπαιδευτικό Πακέτο – http://www.life-ammos.gr/ekpaideutiko-iliko
Την εκστρατεία Do It Yourself – http://www.life-ammos.gr/υλικό-εκστρατείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: