Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Βιοντίζελ: από ελληνικές καλλιέργειες το 94% του 2015


Καθορίστηκαν οι δικαιούχοι της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2015, ενώ έγινε η κατανομή της συνολικής ποσότητας 140.000 χιλιολίτρων του βιοκαυσίμου ως προς το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην κατανομή με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η ποσότητα αυτή θα αναμειχθεί με πετρέλαιο κίνησης, σε ποσοστό 94% θα προέλθει από ελληνικά εργοστάσια που επεξεργάζονται έλαια κ.λπ., και το υπόλοιπο από εισαγωγές.
—Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις ποσότητες πρώτων υλών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που θα παράγουν, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου 2015.
Στους δικαιούχους, δύναται να επιβληθούν, με απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους διοικητικές κυρώσεις, όπως μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 2, μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής, απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές κατανομές βιοντίζελ και ανάκληση της ‘Αδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίμων.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή στη ∆ιεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.
—Οι εταιρείες
Το 23,31% της συνολικής παραγωγής ελληνικού βιοντίζελ θα καλύψει η εταιρεία Agroinvest που διατηρεί εργοστάσιο στο Αχλάδι Φθιώτιδας με 32.635 χιλιόλιτρα.
Με μεγάλες σχετικά ποσότητες, συμμετέχουν επίσης η Παύλος Πέττας ABEE από το εργοστάσιο της Πάτρας, με 23.495 χιλιόλιτρα, η Newenergy από το εργοστάσιο Σερρών με 13.305 χιλιόλιτρα, η θυγατρικής της εισηγμένη ΕΛΙΝ, ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα από το εργοστάσιο Βόλου με 14.094 χιλιόλιτρα, η GF Energy από το εργοστάσιο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας με 17.233 χιλιόλιτρα και άλλες με μικρότερες ποσότητες.
Από τις εταιρείες εμπορίας και διύλισης, στη θυγατρική της εισηγμένης ΡΕΒΟΙΛ, ΡΕΒΟΙΛ Βιοκαύσιμα κατανέμονται 931 χιλιόλιτρα που θα προέλθουν από εισαγωγές με χώρες προέλευσης τη Βουλγαρία και την Ιταλία, στα ΕΛ.ΠΕ. 1.228 χιλιόλιτρα με εισαγωγή από Ιταλία και Ρουμανία, στη Μότορ Όιλ κατανέμονται 2.746 χιλιόλιτρα με εισαγωγή από διάφορες χώρες και στη θυγατρική της ΑVIN, 1.439 χιλιόλιτρα με εισαγωγή από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
—Οι καλλιέργειες
Για την ελληνική παραγωγή βιοντήζελ, θα αξιοποιηθούν συνολικά 175.742 τόνοι ηλίανθου, 96.458 τόνοι βαμβακόσπορου, 17.852 τόνοι χρησιμοποιημένων φυτικών και ζωικών λαδιών, 8.214 τόνοι ελαιοκράμβης και 7.611 τόνοι σόγιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: