Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Καθαρότερα αυτοκίνητα στους δρόμους ζητά το Ε.Κ

Καθαρότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ε.Ε. ζητά η ευρωβουλή

Σχέδιο νομοθεσίας με την οποία τίθεται ως στόχος η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% μέχρι το 2030, υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειάς του. Παρόμοιος είναι ο στόχος και για τα φορτηγά, με έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης των ρύπων κατά 20% έως το 2025.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί καθαρότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ε.Ε. μέχρι το 2030 και μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και κάνει έκκληση για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευής μπαταριών, έτσι ώστε το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων χαμηλών εκπομπών να αυξηθεί.
Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι οι μεταφορές είναι ο μόνος σημαντικός τομέας στην ΕΕ όπου οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εξακολουθούν να αυξάνονται. Προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη COP21 το 2015, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών πρέπει να επιταχυνθεί και να φθάσει στο μηδενικό επίπεδο εκπομπών μέχρι το 2050.
Ταυτόχρονα, ο παγκόσμιος κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας εξελίσσεται ταχύτατα, ιδιαίτερα στον τομέα ηλεκτροκίνησης. Εάν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές δεσμευτούν αργά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση, κινδυνεύουν να χάσουν την ηγετική τους θέση, λένε οι ευρωβουλευτές.
Πιο συγκεκριμένα, για τους κατασκευαστές των οποίων οι μέσες εκπομπές CO2 υπερβαίνουν τους στόχους αυτούς, ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβλέπει πρόστιμα.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές (ηλεκτρικά οχήματα ή αυτοκίνητα που εκπέμπουν λιγότερο από 50 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) αντιπροσωπεύουν το 35% του μεριδίου αγοράς των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών μέχρι το 2030, και 20% μέχρι το 2025. Από το 2025, οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον κύκλο ζωής των εκπομπών CO2 νέων αυτοκινήτων στην αγορά, χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μέσα σε δύο χρόνια, σχέδια για τη δοκιμή εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή όπως αυτή που θεσπίστηκε πρόσφατα για τις εκπομπές NOx. Εν τω μεταξύ, οι εκπομπές CO2 πρέπει να μετρηθούν με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από τον μετρητή κατανάλωσης καυσίμου οχημάτων.
Μέχρι το τέλος του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει νομοθεσία που θα παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων, τις εκπομπές CO2 και τους ρύπους για τα καινούργια αυτοκίνητα.
Σημειώνεται ότι οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι μια κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη μετάβαση στην κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές, απαιτεί αλλαγές στην αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανακατανομή των εργαζομένων στον τομέα, ιδίως στις Περιφέρειες και στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση.
Ο εισηγητής Μ. Ντάλλι (S&D) δήλωσε ότι το ψήφισμα της Ευρωβουλής φροντίζει να δημιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους κατασκευαστές, ενθαρρύνει την επένδυση στις υποδομές και προτείνει μια δίκαιη μετάβαση για τους εργαζόμενους.
Ο Ν. Μαριάς (ECR) από τη πλευρά του υπογράμμισε πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δυσκολίες που θα υπάρξουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και ταυτόχρονα ότι δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα: «Κατά συνέπεια θα υπάρχει μεγάλο κόστος και για τους μικροϊδιοκτήτες», είπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: