Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Δεν πιάνει η Ευρώπη τους στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας

 Ο στόχος της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, έως το 2020, δεν επιτυγχάνεται με τις παρούσες πολιτικές εξηγούν ευρωπαϊοι ερευνητές.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επίπεδο εξοικονόμησης είναι μόλις 9% και υπολείπεται άλλο 11% για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020. Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει στους 1842 Μtoe το 2020, που αντιστοιχεί σε εκταμίευση 966 δισ. ευρώ, σε επίπεδο ΕΕ, για την αγορά αυτής της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε ενημέρωση από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτές αλλά και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών.Στις 22 Ιουνίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα δέσμη μέτρων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη γνωστή πρόταση Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα αντικαθιστά τις Οδηγίες που είναι ήδη σε ισχύ, για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού- θερμότητας, την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Η πρόταση για τη νέα αυτή οδηγία επισπεύδει μέτρα για να επιταχυνθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών ώστε να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια ως την τελική κατανάλωση.

Σε περίπτωση που η ΕΕ δεν θα πετύχει τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020, όπως τονίστηκε στο σεμινάριο, θα υποχρεωθεί να εισάγει 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, με κόστος 107 εκατ. ευρώ, ποσόν το οποίο δεν θα επενδυθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ενδεχόμενο αυτό σημαίνει, επίσης, ότι περισσότερες από 400.000 νέες θέσεις εργασίας δεν θα δημιουργηθούν και θα απαιτηθεί η κατασκευή 550 μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις- ζήτησης.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ της ψήφισης υποχρεωτικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 -κάτι που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες τιμές αναφοράς για κάθε κράτος μέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εισηγείται να διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως το 2013, ελέγχους σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης των κρατών- μελών σε αυτούς τους στόχους, καθώς και να υποβάλει, έως το 2014, πρόταση για στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, με ορίζοντα το 2030.

Δεν υπάρχουν σχόλια: