Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Ιδέα. Βαφές για μόνωση των σπιτιώνH δράση των ανακλαστικών ή ψυχρών θερμομονωτικών βαφών.

Υπάρχουν 3 τρόποι μετάδοσης της θερμότητας:
1) με τη θερμική ακτινοβολία (radiation)
2) με την αγωγιμότητα (conduction)
3) με τη μεταφορά του αέρα (convection)

Η θερμική ακτινοβολία είναι η κύρια μορφή μεταφοράς θερμότητας που είτε προσπίπτει στην κατασκευή μας το καλοκαίρι, οπότε ο χώρος μας θερμαίνεται σε ενοχλητικό βαθμό, είτε προσπαθεί να διαφύγει τον χειμώνα, οπότε σπαταλάται ενέργεια και η θέρμανση του χώρου ποτέ δεν είναι ικανοποιητική, ακόμα και αν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί συνεχόμενα.

Από την θερμότητα που δέχεται μια οροφή κατά την περίοδο του καλοκαιριού το 93% είναι η θερμική ακτινοβολία και μόνο 7% είναι θερμική ενέργεια εξ αγωγιμότητας, ενώ το χειμώνα η απώλεια θερμότητας μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω από 50% λόγω της θερμικής ακτινοβολίας που διαφεύγει μέσα από τους τοίχους και την οροφή.


Σημείωση: Όταν μιλάμε για θερμική ακτινοβολία στην περίπτωση μας, μιλάμε κυρίως για την αόρατη υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία απορροφάται από την ύλη και αυξάνει την εσωτερική ενέργεια των μορίων.

Στην εισροή θερμότητας το καλοκαίρι η υπέρυθρη ακτινοβολία προέρχεται κατά κύριο λόγω απευθείας από τον ήλιο, ενώ στην εκροή το χειμώνα προέρχεται από και την εκπομπή από τα αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο για αυτό και το ποσοστό απώλειας κατά το χειμώνα είναι μικρότερο από εκείνο του καλοκαιριού.

Θερμομονωτικά υλικά όπως οι πολυστερίνες, ο φελλός, ο πετροβάμβακας κτλ., που οφείλουν την χαμηλή θερμική αγωγιμότητά τους στον εντός αυτών εγκλεισμένο αέρα που είναι κακός αγωγός της θερμότητας, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη θερμική ακτινοβολία, αφού απλώς καθυστερούν για λίγο τη διείσδυσή της μέσα στο κτίριο το καλοκαίρι ή την έξοδό της στο περιβάλλον το χειμώνα.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο που οι ένοικοι των ρετιρέ, ακόμα και στις σύγχρονες οικοδομές, διαμαρτύρονται για υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι και υπερβολικό κρύο το χειμώνα.

Εδώ έρχονται να δώσουν λύση οι ανακλαστικές βαφές.

H θερμική ακτινοβολία, καθώς προσπίπτει στα ανακλαστικά σωματίδια των βαφών, ανακλάται διαχεόμενη μέσα στις λευκές κενές αέρος κυψελίδες τους σε ποσοστό άνω του 50%, ενώ η εγκλωβισμένη εξουδετερώνεται εξ επαφής λόγω της μικρής μάζας της ύλης από ένα κοινό μη αγώγιμο κατάλληλο μονωτικό υλικό της αγοράς, που ακολουθεί. Αφού η θερμική ακτινοβολία εξουδετερωθεί διά ανακλάσεως σε μεγάλο ποσοστό, η εναπομένουσα θερμότητα μεταφέρεται πλέον αργά εξ επαγωγής στο σώμα που έχει επιχριστεί με την ανακλαστική βαφή. Η διάδοση της θερμότητας είναι αργή διότι η ανακλαστική βαφή δεν είναι θερμικά αγώγιμη.
Συνδυασμός των ανακλαστικών ή ψυχρών βαφών με την παραδοσιακού τύπου εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και video σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε στο Google.
Δείτε, επίσης, και πολλές σχετικές εικόνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: