Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ενέργεια από τη λάσπη των λυμάτων


Ένα σημαντικό έργο που αφορά την διαχείριση υγρών αποβλήτων θα αποκτήσει πολύ σύντομα ο δήμος Σερρών. Θα προστατέψει το περιβάλλον αλλά και την δημόσια υγεία. Η μέθοδος πρωτοποριακή. Θα παράγεται και ενέργεια.
 
«Είναι ένα τεράστιας σημασίας έργο, διότι συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της υγείας και στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων. Έχουμε βάλει στόχο να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε» είπε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Θόδωρος Αραμπατζής.
 
Η ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου μας θα αποκτήσει σύντομα Μονάδα Επεξεργασίας της Λυματολάσπης.
«Έχουμε καταθέσει την πρόταση, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ, από τον Απρίλιο στο ΕΠΠΕΡΑΑ για έλεγχο και αξιολόγηση και περιμένουμε να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους» επιβεβαιώνει ο γ. διευθυντής της Υπηρεσίας κ. Νίκος Σαφαρίκας.
Πρόεδρος και γενικός συνοδευόμενοι από τον διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Στέλιο Σπύρου, την 17,18,19η του τρέχοντος μηνός μετέβησαν στην Πάφο της Κύπρου όπου λειτουργεί πρότυπη μονάδα επεξεργασίας της Λυματολάσπης.
Την αποστολή υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Πάφου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων κ. Σάββας Βέργας και ο γενικός διευθυντής κ. Ευτύχιος Μαληκίδης.
 
Την Πέμπτη, 18 Οκτ., μετά την εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο, η διοίκηση της ΔΕΥΑΣ μετέβη στον Βιολογικό και ενημερώθηκε, για τη λειτουργία, τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και τα τεράστια οφέλη που έχει η ξήρανση της λυματολάσπης.
Η τεχνολογία που εφαρμόζει η ΕΕΛ Πάφου για την ξήρανση της λάσπης, ονομάζεται Ηλιακή Ξήρανση κι εφαρμόζεται σε κατάλληλα σχεδιασμένο θερμοκήπιο.
Είναι μία πρωτοποριακή γερμανική τεχνολογία όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για όλη τη Νότια Ευρώπη. Αποτελεί σήμερα την πλέον οικολογική και πράσινη, μέσω της ηλιακής ενέργειας, διαθέσιμη τεχνολογία, με σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας.
Ενέργεια εξοικονομείται αλλά και παράγεται καθώς η λυματολάσπη αξιοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου που στη συνέχεια μέσω ειδικού καυστήρα δίνει ηλεκτρική ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για να καλύψει ανάγκες της βιολογικής μονάδας.
Η ξηραμένη λυματολάσπη αποκαθιστά χώρους λατομείων, αντικαθιστά τα χημικά γεωργικά λιπάσματα-όχι όμως στη διατροφική αλυσίδα-φροντίζει χώρους πρασίνου.
Η ΔΕΥΑΣ θα την προωθήσει στη γεωργία και σε άλλους Δήμους του νομού μας, όταν έρθει εκείνη ώρα» ενημέρωσε ο πρόεδρος.
 
Το κλιμάκιο της Επιχείρησης δεν παρέλειψε να μελετήσει και τη Μονάδα Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Βιολογικού της Πάφου τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην άρδευση. Είναι ένα έργο στο οποίο έχει ενταχθεί η ΔΕΥΑΣ μέσα από το ΕΠΠΕΡΑΑ και θα κοστίσει 2.527.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: