Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ανεμογεννήτριες στη θάλασσα από έλληνες επιστήμονες


Σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών συμμετέχει σε πρόγραμμα για τον σχεδιασμό πολύ μεγάλων υπεράκτιων  ανεμογεννητριών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Νοέμβριο.
Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που συμμετέχουν οι τρεις ελληνικοί φορείς ονομάζεται Innwind.EU. Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications)
Έχει σαν στόχο τον σχεδιασμό πολύ μεγάλων υπεράκτιων ανεμογεννητριών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν το κόστος της παραγόμενης αιολικής ενέργειας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 19,5 εκατ. ευρώ.
 
Συμμετέχουν συνολικά 27 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες και στο σύνολό της η Ελληνική συμμετοχή ξεπερνά τα 2,1 εκατ. ευρώ (το 11% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). 
Το ΚΑΠΕ, ΕΜΠ και ΠΠ θα ασχοληθούν, κατά κύριο λόγο, με τον καινοτόμο αεροδυναμικό και δομικό σχεδιασμό του δρομέα και με την ανάλυση και το σχεδιασμό της υποθαλάσσιας στήριξης της ανεμογεννήτριας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: