Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Τι γίνεται με τις ακτές και τις γαλάζιες σημαίες

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκε ιστοσελίδα με την ονομασία www.cleanbeaches.gr, στην οποία, με υπόβαθρο χάρτη Google, χαρακτηρίζονται οι παραλίες της Αττικής από πολύ καθαρές ως επικίνδυνες. Η ιστοσελίδα περιέχει κινδυνολογίες για απειλές κατά της υγείας, οι οποίες όμως δεν είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες, όπως επιβάλλεται για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εκδότης της ιστοσελίδας είναι το ΠΑΚΟΕ.
Ανάμεσα στις ακτές που εμφανίζονται στον υπόψη χάρτη, περιλαμβάνονται και ορισμένες που είναι βραβευμένες από το διεθνές Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης «Γαλάζιες Σημαίες», του οποίου εθνικός χειριστής για την Ελλάδα είναι από το 1992 η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ως εκπρόσωπος του Διεθνούς Χειριστή FEE, Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Όμως:
Για τη συμμετοχή μιας ακτής στο Πρόγραμμα επιβάλλεται η ύπαρξη σε αυτήν επίσημου και ακριβώς γεωγραφικά εντοπισμένου σημείου δειγματοληψίας για τον έλεγχο της ποιότητας νερών κολύμβησης, που ορίζεται από το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ). Η τελευταία είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των ελέγχων αυτών μέσω διαπιστευμένων από το ΕΣΥΔ Εργαστηρίων. Οι έλεγχοι γίνονται κάθε μήνα (με χρονική απόσταση όχι μεγαλύτερη από 30 μέρες) σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων από την ΕΓΥ, αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.bathingwaterprofiles.gr καθώς και στην αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προσβάσιμα στον καθένα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τα μόνα επίσημα, επιστημονικά κατοχυρωμένα και αναγνωρισμένα από την Ε.Ε.
Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» χρησιμοποιεί τα επίσημα αυτά αποτελέσματα, και επιβάλλει στους διαχειριστές των βραβευομένων ακτών να αναρτούν τακτικά αυτά που αφορούν στην ακτή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων, ώστε να είναι στη διάθεση του κάθε επισκέπτη. Σημειώνεται ότι για τη βράβευση ακτής με τη Γαλάζια Σημαία, το Πρόγραμμα επιβάλλει η ποιότητα των νερών κολύμβησης να είναι χαρακτηρισμένη από την ΕΓΥ ως «Εξαιρετική» και όχι απλά «καλή» ή «επαρκής».
Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εμφανιζόμενες στον υπόψη χάρτη ακτές της Αττικής, που συμβαίνει να βραβεύονται και φέτος με τη Γαλάζια Σημαία, χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνες», χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται με τον απαιτούμενο επιστημονικό τρόπο η προέλευση αυτού του χαρακτηρισμού. Στην ιστοσελίδα δεν αναφέρεται αν το εργαστήριο που πραγματοποίησε τους ελέγχους είναι πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ ούτε παρέχονται στοιχεία για την ακριβή θέση, την ημερομηνία, τον τρόπο και τις συνθήκες δειγματοληψίας βάσει των οποίων παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους.
Θα άξιζε να διερευνηθεί η βασιμότητα των υπόψη δημοσιευμάτων και οι στόχοι που εξυπηρετούν τους συντάκτες τους. Άλλωστε, η μεγαλύτερη ζημιά προέρχεται από την καταστροφολογική παραπληροφόρηση του κοινού. Η υπόψη ιστοσελίδα βλάπτει ευθέως τους διαχειριστές βραβευμένων ακτών που χαρακτηρίζονται από αυτήν ως «επικίνδυνες», ενώ διαθέτουν την επίσημη πιστοποίηση ποιότητας και μάλιστα σε ορίζοντα προηγούμενης τετραετίας.
Θέτει επίσης σε αμφιβολία, στα μάτια του ανύποπτου κοινού, την αδιάβλητη, διεθνώς ισχύουσα διαδικασία, που είναι υποχρεωμένο να τηρεί το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Σε Δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ με αρ. 79/4.06.2013, στο οποίο παραπέμπει η ιστοσελίδα, ο εκδότης ζητεί, με τρόπο παραπλανητικό και ατεκμηρίωτο «να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διαδικασία της χορήγησης των «γαλάζιων σημαιών που εξυπηρετούν μόνο εμπορικούς σκοπούς και όχι κοινωνικούς». Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική ΜΚΟ, είναι ανοικτή σε κάθε έλεγχο και σε αυτή την περίπτωση. Η διαδικασία επιβάλλεται διεθνώς και υπόκειται στον έλεγχο της Εθνικής και της Διεθνούς Επιτροπής Κρίσεων. Εξάλλου, η διαρκής αναγνώριση των «Γαλάζιων Σημαιών» από τη συμμετοχή εκατοντάδων διαχειριστών ακτών, Δήμων και ξενοδοχείων, αντικρούει ευθέως και αυτή την ψευδέστατη επίκληση.
Είναι βεβαίως αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ δια της ΕΓΥ να αντικρούσει τις αστήρικτες κατηγορίες του εκδότη της ιστοσελίδας, αντιδρώντας ως οφείλει στην παραπληροφόρηση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: