Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Kαταδίκη για την κατάσταση στον Κυπαρισσιακό ΚόλποΕίκοσι χρόνια μετά την πρώτη παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη θέσπιση καθεστώτος προστασίας της χελώνας καρέτα-καρέτα, η γενική εισαγγελέας του ευρωδικαστηρίου εισηγήθηκε εκ νέου την καταδίκη της χώρας.
Η εισήγηση αφορά τη μη λήψη μέτρων για την προστασία του κόλπου της Κυπαρισσίας στη δυτική Πελοπόννησο, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος τόπος αναπαραγωγής του απειλούμενου είδους.

Η γενική εισαγγελέας, της οποίας οι προτάσεις δεν δεσμεύουν το ευρωδικαστήριο, αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι «παρά τη θετική συνολική εικόνα και τις προσπάθειες που καταβάλλουν εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια οι κρατικές υπηρεσίες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία της χελώνας, η Ελλάδα επιτρέπει την άσκηση μιας σειράς δραστηριοτήτων, οι οποίες επιδρούν αρνητικά τόσο στην αναπαραγωγή της χελώνας όσο και στους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων αμμοθινών στην περιοχή».
Η εισαγγελέας εκτιμά ότι η Ελλάδα παρέβη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ επειδή:
*Επέτρεψε την κατασκευή κατοικιών στην περιοχή Αγιαννάκη κατά το έτος 2010, όπως επίσης και τη χρήση άλλων κατοικιών από το έτος 2006, και διατήρησε σε ισχύ τις άδειες τριών κατοικιών στην περιοχή Βουνάκι.
*Χορήγησε το 2012 άδεια κατασκευής τριών εξοχικών κατοικιών κοντά στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να αξιολογήσει το σχέδιο ως προς τις επιπτώσεις του στην περιοχή.
*Ενέκρινε την κατασκευή δρόμου που συνδέει το Καλό Νερό με την Ελαία, παράλληλα προς τη σιδηροδρομική γραμμή, και επέτρεψε την ασφαλτόστρωση δρόμων.
*Επέτρεψε κατασκευαστικές εργασίες στον Αγιαννάκη, κοντά στις παραλίες ωοτοκίας.
*Απέτυχε να εμποδίσει επαρκώς το ελεύθερο κάμπινγκ.
*Απέτυχε να περιορίσει επαρκώς τη λειτουργία παραλιακών μπαρ.
*Απέτυχε να περιορίσει την ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας (οι ομπρέλες καταστρέφουν τα θαμμένα αβγά) και την τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων στις παραλίες ωοτοκίας.
*Απέτυχε να περιορίσει επαρκώς τη φωτορύπανση -τα νεογέννητα χελωνάκια έλκονται από το φως και κατευθύνονται προς τα φώτα των μπαρ αντί προς τη θάλασσα.
*Δεν κατάφερε να περιορίσει την αλιευτική δραστηριότητα μπροστά στις παραλίες ωοτοκίας.
*Παρέλειψε, τέλος, να θεσπίσει πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον τόπο διατηρήσεως «Θίνες Κυπαρισσίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: