Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

Το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/8/16) το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».
Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει στις αρμόδιες επιτροπές σήμερα Τετάρτη (3/8) και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «στόχος του ν/σ είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, ξεκάθαρου, σταθερού και μακροχρόνιου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ με τη στήριξή τους να γίνεται μέσω αγορακεντρικών μηχανισμών ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του ΕΤΜΕΑΡ».
—Το έλλειμμα των ΑΠΕ
Πέραν του νέου μοντέλου στήριξης των ΑΠΕ, προσαρμοζμένων στις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., το νομοσχέδιο επιδιώκει να επιλύσει το μείζον πρόβλημα της χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και της κάλυψης των ελλειμμάτων του μέχρι το τέλος του 2017. Εδώ η βασική αλλαγή είναι ανάληψη μέρους του βάρους αυτού από τους προμηθευτές ρεύματος, γεγονός που αναμένεται να εγείρει νέες αντιδράσεις από τη ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, την «τρύπα» των ΑΠΕ θα κληθούν να καλύψουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (κατά κύριο λόγο η ΔΕΗ) «επιστρέφοντας» μέρος των κερδών που απεκόμισαν από τη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).
Άλλωστε η μείωση της ΟΤΣ, δηλαδή της χονδρεμπορικής τιμής στην οποία οι προμηθευτές ηλεκτρισμού αγοράζουν το ρεύμα, πρώτον οφείλεται στην είσοδο των ΑΠΕ στο σύστημα, δεύτερον αποτελεί βασικό παράγοντα των προβλέψεων του ΛΑΓΗΕ για εκτόξευση των ελλειμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού λόγω του σχεδιασμού του συστήματος και τρίτον αυξάνει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των προμηθευτών ρεύματος.
Η λογική με την οποία φέρεται να προσεγγίζει η κυβέρνηση το ζήτημα είναι, αντί να πληρώνουν οι καταναλωτές τη μείωση της Οριακής Τιμής μέσω του ΕΤΜΕΑΡ, να πληρώνουν αυτοί που επωφελούνται, δηλαδή οι προμηθευτές.
Εξαίρεση προβλέπεται για τα φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ σε κτήρια, αλλά όχι για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που λειτουργούν υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
—Τέλος συμμετοχής
Επίσης, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι απαιτείται η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της ΡΑΕ, που καθορίζεται με υπουργική απόφαση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επενδυτών ΑΠΕ στους διαγωνισμούς. Ποσοστό του τέλους αυτού μπορεί να διατίθεται με απόφαση της ΡΑΕ στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.
Ειδικά για το έτος 2016, ορίζεται η προθεσμία για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας και προσδιορίζεται στα 600 ευρώ το τέλος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: