Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η Σίφνος επιδιώκει ενεργειακή αυτονομία.
Η Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου, στο πλαίσιο της διαρκούς έρευνας που κάνει για τη χρηματοδότηση του έργου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, συμμετέχει ενεργά σε ένα consortium (κοινοπραξία) επιχειρήσεων, το οποίο ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα υποβάλει στο HORIZON 2020 πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή νέας τεχνολογίας φωτοβολταϊκών συστημάτων υψηλής απόδοσης.
Παράλληλα, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και με άλλα consortiums για τη συμμετοχή και σε άλλες σημαντικές προτάσεις.
Η εμπειρία και οι γνωριμίες που αποκτά η ΣΕΣ με τη συμμετοχή σε προγράμματα του HORIZON 2020, είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον του έργου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου.
Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο θα κατατεθεί από την ΣΕΣ η αίτηση για την άδεια παραγωγής υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης.
Μετά την εντολή της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΣ, τον περασμένο Μάρτιο, για την έναρξη υλοποίησης του έργου της ενεργειακής αυτονομίας της Σίφνου, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του έργου στην εταιρία μελετών ΑΠΕ του καθηγητή Δημήτρη Κατσαπρακάκη.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στη ΣΕΣ τον Ιούνιο και θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την αδειοδότηση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: